METODY.

Pracujemy wykorzystując autorskie metody kreatywne. Tworzymy narzędzia kreatywne dopasowane do potrzeb Klienta i odpowiadające na konkretne wyzwania. Projektujemy doświadczenia artystyczne i edukacyjne nastawione na wspieranie kreatywności, innowacyjnego myślenia, sprawczości, współodpowiedzialności za realizację celów.

 

MIXER

Włączanie twórców do procesu rozwojowego. Zyskujemy świeże spojrzenie Uczestnika na problem i inspirujemy go do spojrzenia na niego z innej, zaskakującej perspektywy. Twórcy biorący udział w doświadczeniu mają wiedzę i doświadczenie pozwalające wkroczyć Uczestnikom w nowy wymiar poznania siebie - właśnie poprzez sztukę, kulturę lub naukę. Przykłady dyscyplin: joga, fotografia, malarstwo, scenopisarstwo. Więcej o współpracujących twórcach na podstronie “zespół”.

DESIGN THNKING

Design thinking to metoda projektowania innowacyjnych rozwiązań i produktów w oparciu o wiedzę na temat potrzeb jej odbiorców. Ważnym elementem metody jest stworzenie interdyscyplinarnego zespołu, co pozwala spojrzeć na problem z różnych perspektyw. W trakcie procesu uruchamiana jest kreatywność uczestników z użyciem kreatywnych narzędzi i metod. Metoda stosowana w biznesie, administracji, edukacji, organizacjach non-profit.